Algemene voorwaarden Cloudmonster 2 test event Utrecht

Door deel te nemen aan deze campagne, geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, inclusief het privacy beleid van RUNNERSWORLD. 

1. De promotor 
De promotor is RUNNERSWORLD Nederland, statutair gevestigd te Koninginneweg 1, 3871JZ Hoevelaken, Nederland. 

2. Deelname 
Voor deelname aan dit evenement is geen aankoop vereist. Aanmelding is mogelijk tot en met vrijdag 22 maart 2024. Na deze datum worden geen aanmeldingen meer geaccepteerd. RUNNERSWORLD Nederland is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen inzendingen om welke reden dan ook.   

3. Prijzen
Op vrijdag 22 maart 2024 neemt RUNNERSWORLD contact op met de deelnemers. Het evenement vindt plaats op zondag 24 maart 2024 in de ochtend, met de start vanaf de winkel van RUNNERSWORLD Utrecht. 

4. Disclaimer 
De promotor behoudt zich het recht voor om het evenement en deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of aan te passen in geval van overmacht of een schending van toepasselijke wet- of regelgeving. Alle wijzigingen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd. De promotor is niet verantwoordelijk voor onjuistheden verstrekt door derden. Beslissingen van de promotor zijn bindend. 

5. Verklaring deelnemer 
Deelnemers stemmen in met het gebruik van hun naam en beeltenis in publiciteitsmateriaal. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. RUNNERSWORLD heeft het recht om videocontent van deelnemers te gebruiken op alle RUNNERSWORLD-kanalen. 

6. Gegevensbescherming en privacy 
Persoonsgegevens worden verzameld voor deelname aan het evenement en worden conform wetgeving verwerkt. Deelnemers hebben recht op inzage, correctie, afscherming of verwijdering van hun gegevens.

7. Diversen 
Dit evenement en deze voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht. Geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. Deelnemers worden geselecteerd op basis van 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Beslissingen van RUNNERSWORLD zijn bindend. Er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag.